OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Et presentem els indicadors de l'[O]bservatori des de la perspectiva dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides

Objectiu 1 Fi de la pobresa

L'ODS 1 es monitoritza a través d'un conjunt d'indicadors sobre els nivells de pobresa, accés als serveis bàsics i a la protecció social entre d'altres. Pretén fomentar una prosperitat compartida, un nivell de vida bàsic i mesures de protecció social per a totes les persones, incloses les més pobres i més vulnerables.

Objectiu 2 Fam zero

L'ODS 2 es monitoritza a través d'un conjunt d'indicadors sobre el nivell de desnutrició, el nivell d'accés a una alimentació sana i nutritiva. També monitoritza el grau d'implementació de pràctiques agrícoles sostenibles entre d'altres.

Objectiu 3 Salut i benestar

L'ODS 3 es monitoritza a través d'un conjunt d'indicadors que mesuren la salut i el benestar per a totes les persones a totes les edats. Tenint en compte la salut reproductiva, materna i infantil així com les principals malalties transmissibles, no transmissibles i mentals. També busca mesurar la reducció dels factors de risc per a la salut, tant els de comportament com els del medi ambient.

Objectiu 4 Educació de qualitat

L'ODS 4 es monitoritza mitjançant un conjunt d'indicadors sobre l'accés a una educació equitativa i de qualitats o sobre el nivell de competències per accedir a l'ocupació i l'emprenedoria entre la població jove i adulta entre d'altres.

Objectiu 5 Igualtat de gènere

L'ODS 5 es monitoritza a través d'un conjunt d'indicadors sobre la igualtat de gènere, sobre les diverses formes de discriminació i violència contra les dones i les nenes o sobre l'accés a la salut sexual i reproductiva entre d'altres.

Objectiu 6 Aigua neta i sanejament

L'ODS 6 es monitoritza a través d'un conjunt d'indicadors que mesuren l'accés universal a l'aigua potable, el preu d'aquesta, al sanejament i a la higiene. També mesura la qualitat de l'aigua i la utilització eficient dels recursos hídrics així com l'extracció i el subministrament sostenible d'aigua dolça.

Objectiu 8 Treball digne i creixement econòmic

L'ODS 8 es monitoritza a través d'un conjunt d'indicadors sobre el creixement econòmic, les condicions i qualitat del treball o les oportunitats d'ocupació, entre d'altres.

Objectiu 9 Indústria, innovació i infraestructures

L'ODS 9 es monitoritza a través d'un conjunt d'indicadors que mesuren les infraestructures resilients i sostenibles, que donen suport a un desenvolupament sostenible i al benestar humà. També medeix la industrialització inclusiva i sostenible.

Objectiu 10 Reducció de les desigualtats

L'ODS 10 es monitoritza a través d'un conjunt d'indicadors sobre desigualtats en els nivells d'ingressos de la població o sobre les polítiques de reducció de les desigualtats salarials i de protecció social entre d'altres.

Objectiu 11 Ciutats i comunitats sostenibles

L'ODS 11 es monitoritza a través d'un conjunt d'indicadors que mesuren l'estat de les ciutats i altres assentaments humans: accés als serveis bàsics, a l'energia, als habitatges, al transport, a espais públics verds, ús eficient dels recursos i l'impacte ambiental.

Objectiu 12 Consum i producció responsables

L'ODS 12 es monitoritza a través d'un conjunt d'indicadors que mesuren diverses accions de sostenibilitat: l'adopció de pràctiques sostenibles i la presentació d'informes sobre la sostenibilitat per part de les empreses; la promoció de pràctiques de contractació sostenible i la racionalització de subsidis ineficients als combustibles fòssils per part dels responsables polítics; estils de vida dels consumidors conscients a escala ambiental; el desenvolupament de noves tecnologies i mètodes de producció i de consum per part dels investigadors, els científics i altres.

Objectiu 13 Acció climàtica

L'ODS 13 es monitoritza a través d'un conjunt d'indicadors que mesuren el compromís amb la Convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic i posar en funcionament el Fons verd per al clima. També mesura la resiliència i la capacitat d'adaptació dels països als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals, integrant la mitigació del canvi climàtic i l'adopció de mesures en estratègies, polítiques i plans nacionals.

Objectiu 14 Vida submarina

L'ODS 14 es monitoritza a través d'un conjunt d'indicadors que mesuren la preservació del mar assegurant-ne l'ús sostenible. Això inclou l'ecosistemacostaners, conservant almenys el 10% de les zones costaneres, així com prevenint i reduint la contaminació marina i els impactes de l'acidificació.

Objectiu 15 Vida terrestre

L'ODS 15 es monitoritza a través d'un conjunt d'indicadors que mesuren l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, d'aigua dolça interior i de les muntanyes. Això inclou esforços i recursos financers per gestionar els boscos de manera sostenible i aturar la desforestació, combatre la desertificació, restaurar la terra i el sòl degradats, aturar la pèrdua de la biodiversitat i protegir les espècies amenaçades.

Objectiu 16 Pau, justícia i institucions sòlides

L'ODS 16 es monitoritza a través d'un conjunt d'indicadors sobre la cooperació al desenvolupament entre d'altres. També mesura les entitats transparents, efectives i responsables, que promouen lleis i polítiques no discriminatòries, combaten la corrupció, el suborn i la delinqüència organitzada, i prevenen la violència, el terrorisme i la delinqüència.

Objectiu 17 Aliança per aconseguir els objectius

L'ODS 17 es monitoritza a través d'un conjunt d'indicadors que mesuren el sistema de comerç multilateral universal, basat en normes, obert, no discriminatori i equitatiu en el marc de l'OMC

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors