Cercador d’indicadors

ESTAT DE SALUT


ESTILS DE VIDA


FACTORS SOCIOECONÒMICS


MEDI AMBIENT I SALUT


DESENVOLUPAMENT PERSONAL


MEDI AMBIENT I SALUT

Factors ambientals que poden determinar la salut de les persones

AIGUA I SANEJAMENT

Information on the cost and expenditure of water in the demarcation

Estat Indicador Última actualització Taula de Comandament
Sense lectura
2023-01-13
Empitjora
2023-01-13
Sense lectura
2023-01-13

Percentatge dels ingressos de la llar destinats a pagar la despesa d’aigua

Empitjora

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2023-01-13

La gestió pública de l'aigua, que inclou l'abastament d'aigua i el sanejament, és un servei bàsic essencial i cal garantir en tot moment que el seu accés sigui universal i assequible per evitar la manca de subministrament per motius econòmics o socials. El pes de la factura de l'aigua impacta de manera desigual segons el pressupost familiar. Aquest indicador permet conèixer el percentatge del cost anual mitjà de la despesa d'aigua d'una llar respecte de la renda mitjana per llar d'un municipi. Aquesta mesura està calculada amb valors mitjans i per un consum hipotètic de 12 m3 al mes atès que no disposem de les condicions particulars de cada llar. L'assequibilitat de l'aigua habitualment es mesura com el percentatge del cost anual de les factures d'aigua respecte als ingressos familiars mitjans. L'ONU marca com a llindar no destinar més d'un 3% dels ingressos a garantir aquest subministrament. Així doncs, es pot considerar que aquelles llars que paguen una quantitat anual per l'aigua superior a aquest llindar d'assequibilitat establert, no tenen garantit el dret humà d'assequibilitat a l'aigua i al sanejament mitjançant les tarifes establertes pel seu subministrament. Consulteu la fitxa tècnica per més informació.

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors