Cercador de documents

Documents i presentacions

 • Llibre verd de la ciència ciutadana - Comissió Europea - 2013 (ANGL)
  (descarregar)
 • Llibre blanc de la ciència ciutadana - Comissió Europea - 2014 (ANGL)
  (descarregar)
 • Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible - ONU - 2015
  (descarregar)
 • Salvaguarda de la salut humana a l'època de l'antropocè: informe de la Fundació Rockefeller - Comissió Lancet sobre salut planetària - 2015 (ANGL)
  (descarregar)
 • Llista oficial d'indicadors dels ODS proposats - IAEG-SDGs - 2016 (ANGL)
  (descarregar)
 • Guia metodològica per a l'abordatge de la salut des d'una perspectiva comunitària - Govern Basc - 2016 (CAST)
  (descarregar)
 • Guia per incorporar la interseccionalitat a les polítiques locals - Ajuntament de Terrassa - 2019
  (descarregar)
 • Atles dels Determinants Socials de la Salut a Espanya 2019 (CAST)
  (descarregar)
 • Vides saludables i pròsperas per a tothom: l'Informe sobre l'estat de l'equitat en salut europea - Oficina Regional de l'OMS per a Europa - 2019 (ANGL)
  (descarregar)
 • El marc conceptual per a l'acció sobre els determinants socials de la salut: els determinants socials de la salut Document de paper 2 - OMS - 2020
  (descarregar)
 • Díptic presentació Observatori Dipsalut
  (descarregar)

Galeria d'imatges

 • Marc conceptual dels Determinants socials de la Salut - Gaceta Sanitària - 2016
  (descarregar)
 • Diagrama de determinants de la salut - Dahlgren & Whitehead - 1991
  (descarregar)
 • 7 que mostren per dadesque la nostra salut depen del medi ambient - ISGLOBAL - 2020
  (descarregar)
 • Canvi climàtic i salut a les zones urbanes amb clima mediterrani: un marc conceptual amb un enfocament de justícia social i climàtica - Marí-Dell’Olmo M.; Oliveras,L; et al. - 2022
  (descarregar)
 • Objectius de Desenvolupament Global - NU - 2022
  (descarregar)
 • La salut planetària de la civilització humana i els sistemes naturals dels quals depèn - The Lancet - 2022
  (descarregar)
 • Infografia Exposoma - Retardants de Flama
  (descarregar)
 • Infografia Exposoma - Benzofenones
  (descarregar)
 • Infografia Exposoma - Ftalts
  (descarregar)
 • Infografia Exposoma - Plaguicides
  (descarregar)
 • Infografia Exposoma - Dissolvents apròtics
  (descarregar)
 • Infografia Exposoma - Bisfenols
  (descarregar)
 • Infografia Exposoma - PFAS
  (descarregar)

Videoteca

 • Presentació de l'Observatori de Desigualtats Socials i de Salut
  (descarregar)
 • OMS: Respira la Vida - Com la contaminació de l'aire afecta el teu cos (CAST)
  (descarregar)
Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors