Cercador d’indicadors

ESTAT DE SALUT


ESTILS DE VIDA


FACTORS SOCIOECONÒMICS


MEDI AMBIENT I SALUT


DESENVOLUPAMENT PERSONAL


FACTORS SOCIOECONÒMICS

Factors socials i econòmics que afecten a la salut de les persones

POBRESA

Informació sobre com es distribueix la pobresa al nostre territori

Estat Indicador Última actualització Taula de Comandament
Actualitzat
2023-01-10
Empitjora
2023-01-10
Empitjora
2021-10-29
Empitjora
2023-01-10
Empitjora
2023-01-10
Sense lectura
2023-01-10

Índex de Gini

Actualitzat

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2023-01-10

Mesura econòmica que serveix per calcular la desigualtat d'ingressos que existeix entre la ciutadania del territori seleccionat. Una puntuació de 0 indica una distribució econòmica totalment igualitària. Una puntuació de 100 mostra la màxima desigualtat. Consulteu la fitxa tècnica per a més informació.
L’anàlisi de les desigualtats existents permet posar de relleu situacions injustes i potencialment evitables que condicionen la salut de les persones. En el context municipal l’Índex de Gini pot ser d’utilitat per entendre fins a quin punt existeix disparitat en els ingressos de que disposa el conjunt de la seva població. Això permet p.ex. regular la distribució dels recursos i decidir si les actuacions adreçades a millorar les condicions de vida de la població poden tendir a un caràcter més universal, o si al contrari han de tenir en compte situacions diverses o fins i tot extremes.

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors