Cercador d’indicadors

ESTAT DE SALUT


ESTILS DE VIDA


FACTORS SOCIOECONÒMICS


MEDI AMBIENT I SALUT


DESENVOLUPAMENT PERSONAL


FACTORS SOCIOECONÒMICS

Factors socials i econòmics que afecten a la salut de les persones

POBRESA

Informació sobre com es distribueix la pobresa al nostre territori

Estat Indicador Última actualització Taula de Comandament
Actualitzat
2023-01-10
Empitjora
2023-01-10
Empitjora
2021-10-29
Empitjora
2023-01-10
Empitjora
2023-01-10
Sense lectura
2023-01-10

Índex d’esforç en el pagament del lloguer

Empitjora

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2023-01-10

Proporció de la renda de la llar destinada a les despeses d'arrendament de l'habitatge. Expressat en percentatges. Consulteu la fitxa tècnica per a més informació.
Es considera que les despeses destinades a l’arrendament o compra d’un habitatge no haurien de superar el 30% dels ingressos disponibles. En el context municipal l’Índex d’esforç en el pagament del lloguer ens permet conèixer fins a quin punt el cost del lloguer representa una càrrega pel conjunt de les famílies del municipi, i si correspon desenvolupar polítiques per fer-hi front. Altres indicadors com l’Índex de Gini o la Ràtio 80/20 poden complementar la lectura de l’Índex d’esforç en el pagament al lloguer aportant informació sobre el grau de dispersió de la renda de la població, i saber així fins a quin punt pot existir població amb ingressos baixos especialment afectada.

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors