Cercador d’indicadors

ESTAT DE SALUT


ESTILS DE VIDA


FACTORS SOCIOECONÒMICS


MEDI AMBIENT I SALUT


DESENVOLUPAMENT PERSONAL


ESTAT DE SALUT

Informació sobre les condicions de salut de les persones

MORTALITAT

Informació sobre la mortalitat i com es distribueix als diferent estrats socials del nostre territori

Taxa de mortalitat per suïcidi

Millora

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2023-01-11

Indica el nombre de morts causades per suïcidi per 100.000 habitants. La mort per suïcidi és considerada un problema de salut pública que afecta a països de totes les regions del món, essent una de les principals causes de mort de persones joves. Consulteu la fitxa tècnica per a més informació.

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors