Cercador d’indicadors

ESTAT DE SALUT


ESTILS DE VIDA


FACTORS SOCIOECONÒMICS


MEDI AMBIENT I SALUT


DESENVOLUPAMENT PERSONAL


MEDI AMBIENT I SALUT

Factors ambientals que poden determinar la salut de les persones

QUALITAT DE L'AIRE

Estat Indicador Última actualització Taula de Comandament
Millora
2023-01-17
Millora
2023-01-17

Mitjana anual NO2

Millora

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2023-01-17

La contaminació atmosfèrica és conseqüència de les emissions dels gasos i material particulat derivats de l'activitat humana (social i econòmica) i de fonts naturals. Entre els contaminants atmosfèrics amb diferent repercussió a l'atmosfera, i per tant a la qualitat de vida i ecosistemes, es troben els òxids de nitrogen (NO2 i NOx), el diòxid de sofre (SO2), el monòxid de carboni (CO), l'ozó (O3), el material particulat (incloent-hi metalls, compostos orgànics i inorgànics secundaris) i els compostos orgànics volàtils (COV). Aquest indicador mostra les diferències de concentració mitjana anual d’immissió de NO2 a partir de les modelitzacions de les mitjanes anuals de NO2 que publica la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors