Cercador d’indicadors

ESTAT DE SALUT


ESTILS DE VIDA


FACTORS SOCIOECONÒMICS


MEDI AMBIENT I SALUT


DESENVOLUPAMENT PERSONAL


MEDI AMBIENT I SALUT

Factors ambientals que poden determinar la salut de les persones

MEDI I ENTORN

Informació sobre la tipologia i estats de l'entorn de la demarcació

Estat Indicador Última actualització Taula de Comandament
Sense lectura
2021-10-22
Millora
2023-01-11
Millora
2023-01-11
Millora
2023-01-11
Sense lectura
2023-01-13

Evolució del nombre d’incendis i superfície cremada (Ha)

Millora

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2023-01-11

Aquest indicador aporta informació relativa a les dades dels incendis forestals de la demarcació de Girona. La informació de la superfície cremada es pot consultar desagregada d’acord amb les següents categories: Arbrat forestal: Superfície forestal arbrada cremada, en hectàrees. Forestal no arbrat: Superfície forestal de matoll, herbàcia o pastures cremades, en hectàrees. No forestal: Superfície no forestal (urbana, agrícola), cremada, en hectàrees. Per assolir la protecció del medi ambient i la salut és necessari entendre i planificar els efectes de les pertorbacions, en aquest cas el foc, sobre els serveis dels ecosistemes. Tot i que el foc és un procés essencial que allibera nutrients, modifica la competència i influeix en la composició de la comunitat vegetal; els incendis produeixen emissions amb impactes regionals i globals sobre la qualitat de l'aire i els patrons de pluja. També poden contribuir a l'escalfament global a través dels gasos d'efecte hivernacle, principalment CO2 i carboni negre (contaminants de vida curta). Així doncs, el foc és un procés complex determinant per la interacció que produeix entre la biosfera i el clima, fet que pot contribuir a processos de degradació de la terra i afectació a la salut de les persones.

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors