Cercador d’indicadors

ESTAT DE SALUT


ESTILS DE VIDA


FACTORS SOCIOECONÒMICS


MEDI AMBIENT I SALUT


DESENVOLUPAMENT PERSONAL


MEDI AMBIENT I SALUT

Factors ambientals que poden determinar la salut de les persones

MEDI I ENTORN

Informació sobre la tipologia i estats de l'entorn de la demarcació

Estat Indicador Última actualització Taula de Comandament
Sense lectura
2021-10-22
Millora
2023-01-11
Millora
2023-01-11
Millora
2023-01-11
Sense lectura
2023-01-13

Índex de vegetació de diferència normalitzada (NDVI)

Millora

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2023-01-11

Els espais verds s'associen amb diversos efectes beneficiosos per a la salut, entre els quals destaquen una menor mortalitat prematura, una major esperança de vida, menys problemes de salut mental, menys malaltia cardiovascular i millor funció cognitiva en infants i gent gran. També ajuden a mitigar la contaminació atmosfèrica, la calor i el soroll, contribueixen al segrest de CO2 i faciliten oportunitats per practicar activitat física i interacció social. L'índex de vegetació de diferència normalitzada (NDVI) és un indicador que permet conèixer una aproximació de la presència o no d'espais verds. Mesura com de verda és una àrea determinada proporcionant informació de l’estat i quantitat de la vegetació present i la seva evolució en el temps. Els seus valors varien de 0 a 1, on 1 és el valor òptim. Valors negatius estan associats a zones d’aigua i de neu. Valors positius pròxims a 0 representen zones rocoses que poden adquirir una mínima presència de vegetació fins a arribar a valors pròxims a 0,3. A partir d’aquest valor trobem presència de vegetació. Com més gran sigui el valor més frondosa serà la vegetació fins a adquirir valors propers a 1. Consultar la fitxa técnica per més informació.

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors