Cercador d’indicadors

ESTAT DE SALUT


ESTILS DE VIDA


FACTORS SOCIOECONÒMICS


MEDI AMBIENT I SALUT


DESENVOLUPAMENT PERSONAL


MEDI AMBIENT I SALUT

Factors ambientals que poden determinar la salut de les persones

MEDI I ENTORN

Informació sobre la tipologia i estats de l'entorn de la demarcació

Estat Indicador Última actualització Taula de Comandament
Sense lectura
2021-10-22
Millora
2023-01-11
Millora
2023-01-11
Millora
2023-01-11
Sense lectura
2023-01-13

Superfície forestal (Ha)

Sense lectura

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2023-01-13

La natura sustenta moltes de les activitats i la vida dels éssers humans. Els recursos, béns i serveis que aporta són molt importants per al nostre benestar, desenvolupament econòmic i social present i futur. Aquests béns i serveis es coneixen com a serveis ecosistèmics. El bosc és un dels proveïdors més rellevants de serveis ecosistèmics, però l’actual increment de les pressions a les que estan sotmesos, ja siguin les causades pels canvis d’usos del sòl o pel canvi climàtic fan que sigui d’especial interès conèixer la seva evolució. Els boscos són sistemes productors de matèries primeres (fusta, llenya, suro...), de bolets, pinyons, i aporten serveis ambientals tals com la fixació de CO2, la millora de la qualitat de l’aire, la regulació hídrica o la conservació de la biodiversitat. Per tant, aquest indicador permet conèixer quina és l’evolució de la superfície coberta per boscos, matolls, prats, herbassars i sòl nu forestal respecte la totalitat de la coberta de sòl d’un municipi, d’una comarca o de la província de Girona.

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors