Cercador d’indicadors

ESTAT DE SALUT


ESTILS DE VIDA


FACTORS SOCIOECONÒMICS


MEDI AMBIENT I SALUT


DESENVOLUPAMENT PERSONAL


FACTORS SOCIOECONÒMICS

Factors socials i econòmics que afecten a la salut de les persones

POBRESA

Informació sobre com es distribueix la pobresa al nostre territori

Estat Indicador Última actualització Taula de Comandament
Actualitzat
2023-01-10
Empitjora
2023-01-10
Empitjora
2021-10-29
Empitjora
2023-01-10
Empitjora
2023-01-10
Sense lectura
2023-01-10

Taxa de risc de pobresa extrema

Empitjora

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2023-01-10

Mostra el percentatge de persones del territori seleccionat amb una renda inferior al 40% de la mediana nacional. Consulteu la fitxa tècnica per a més informació.
En el context municipal la taxa de risc de pobresa extrema aporta informació sobre el percentatge de persones que es troben en situació de risc de pobresa extrema -persones amb ingressos inferiors al 40% de la mitjana nacional-, és a dir p.ex. persones que si la mitjana nacional d’ingressos mensuals fos 1.200€ estarien per sota dels 480€. Es tracta d’una dada que permet posar de relleu les persones en risc de pobresa extrema en independència de si la resta de la població és o no econòmicament privilegiada, i dimensionar en funció d’això les actuacions adreçades a minimitzar la situació.

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors