Cercador d’indicadors

ESTAT DE SALUT


ESTILS DE VIDA


FACTORS SOCIOECONÒMICS


MEDI AMBIENT I SALUT


DESENVOLUPAMENT PERSONAL


MEDI AMBIENT I SALUT

Factors ambientals que poden determinar la salut de les persones

AIGUA I SANEJAMENT

Information on the cost and expenditure of water in the demarcation

Estat Indicador Última actualització Taula de Comandament
Sense lectura
2023-01-13
Empitjora
2023-01-13
Sense lectura
2023-01-13

Índex d’esforç territorial de la despesa d'aigua domèstica

Sense lectura

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2023-01-13

La gestió pública de l'aigua, que inclou l'abastament d'aigua i el sanejament, és un servei bàsic essencial i cal garantir en tot moment que el seu accés sigui universal i assequible per evitar la manca de subministrament per motius econòmics o socials. El pes de la factura de l'aigua impacta de manera desigual segons el pressupost familiar. Com a mesura de l'esforç de pagament s'ha elaborat un índex d'esforç pel que fa al pagament de la despesa mitjana de consum d'aigua domèstica que tenen les llars d'un municipi en funció de la renda mitjana per llar, prenent com a base la mitjana d'esforç de la demarcació de Girona. Aquesta mesura està calculada amb valors mitjans i per un consum hipotètic de 12 m3 al mes atès que no disposem de les condicions particulars de cada llar.

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors