Cercador d’indicadors

ESTAT DE SALUT


ESTILS DE VIDA


FACTORS SOCIOECONÒMICS


MEDI AMBIENT I SALUT


DESENVOLUPAMENT PERSONAL


ESTAT DE SALUT

Informació sobre les condicions de salut de les persones

MORTALITAT

Informació sobre la mortalitat i com es distribueix als diferent estrats socials del nostre territori

Taxa de mortalitat prematura

Millora

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2023-01-11

Indicador relatiu a les pèrdues que pateix la societat com a conseqüència de les morts de persones joves o de morts prematures (anys potencials de vida perduts, APVP). El concepte en el que es basa l’indicador és que quan més precoç és la mort, més gran és la pèrdua de vida i el conseqüent impacte social. Així, a major taxa d'APVP en una població, major mortalitat prematura. Consulteu fitxa tècnica per a més informació.

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors