Cercador d’indicadors

ESTAT DE SALUT


ESTILS DE VIDA


FACTORS SOCIOECONÒMICS


MEDI AMBIENT I SALUT


DESENVOLUPAMENT PERSONAL


MEDI AMBIENT I SALUT

Factors ambientals que poden determinar la salut de les persones

QUALITAT DE L'AIRE

Estat Indicador Última actualització Taula de Comandament
Millora
2023-01-17
Millora
2023-01-17

Mitjana anual PM10

Millora

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2023-01-17

La contaminació atmosfèrica és conseqüència de les emissions dels gasos i material particulat derivats de l'activitat humana (social i econòmica) i de fonts naturals. Entre els contaminants atmosfèrics amb diferent repercussió a l'atmosfera, i per tant a la qualitat de vida i ecosistemes, es troben els òxids de nitrogen (NO2 i NOx), el diòxid de sofre (SO2), el monòxid de carboni (CO), l'ozó (O3), el material particulat (incloent-hi metalls, compostos orgànics i inorgànics secundaris) i els compostos orgànics volàtils (COV). Les PM10 són partícules sòlides i líquides de substàncies orgàniques o inorgàniques molt petites, de diàmetre entre 2.5 i 10 µm (una mil·lèsima part d'un mil·límetre). PM és l'acrònim de "particulate matter" i el 10 indica la mida màxima de les partícules. Dintre d'aquestes mides trobem la pols, el sutge, el ciment, el pol·len i metalls com el níquel, el cadmi, l'arsènic i el plom. Aquest indicador mostra les diferències de concentració mitjana anual d’immissió de PM10 a partir de les modelitzacions de les mitjanes anuals de PM10 que publica la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors