Cercador d’indicadors

ESTAT DE SALUT


ESTILS DE VIDA


FACTORS SOCIOECONÒMICS


MEDI AMBIENT I SALUT


DESENVOLUPAMENT PERSONAL


MEDI AMBIENT I SALUT

Factors ambientals que poden determinar la salut de les persones

AIGUA I SANEJAMENT

Information on the cost and expenditure of water in the demarcation

Estat Indicador Última actualització Taula de Comandament
Sense lectura
2023-01-13
Empitjora
2023-01-13
Sense lectura
2023-01-13

Preu del aigua

Sense lectura

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2023-01-13

L’abastament d’aigua potable (gestió, distribució i compra d’aigua), el clavegueram i el tractament d’aigües residuals són competència municipal i és cada municipi qui estableix la tarifa de subministrament i la taxa de clavegueram. El cànon de l’aigua, concepte inclòs en el preu de l’aigua, en canvi, és d’àmbit autonòmic i és el mateix per a tot el territori català. El preu de l’aigua té una gran sensibilitat social i és diferent en cadascun dels municipis. Així doncs, cada municipi estableix les tarifes i taxes segons els costos que suposa l’activitat. La tarifa d'abastament d'aigua és un instrument de política econòmica municipal per al finançament del servei, perquè els valors diferents que s'apliquen als diferents tipus i trams de consum inclouen objectius polítics, com poden ser assegurar l'accés a l'aigua o incentivar l'estalvi. Característiques demogràfiques, l’orografia, la disponibilitat del recurs, la densitat de la població, l’estacionalitat del consum, entre altres, acaben determinant aquest cost. Així doncs, aquest indicador és un indicador de context que permet conèixer quina és l’evolució del preu de l'aigua (€/m3) en cada un dels municipis de la demarcació.

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors