Cercador d’indicadors

ESTAT DE SALUT


ESTILS DE VIDA


FACTORS SOCIOECONÒMICS


MEDI AMBIENT I SALUT


DESENVOLUPAMENT PERSONAL


MEDI AMBIENT I SALUT

Factors ambientals que poden determinar la salut de les persones

MEDI I ENTORN

Informació sobre la tipologia i estats de l'entorn de la demarcació

Estat Indicador Última actualització Taula de Comandament
Sense lectura
2021-10-22
Millora
2023-01-11
Millora
2023-01-11
Millora
2023-01-11
Sense lectura
2023-01-13

Zones verdes per habitant

Millora

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2023-01-11

Superfície de zones verdes en sòl urbà consolidat identificades en el Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) amb el codi SV. Els parcs, els boscos urbans, els carrers arbrats, parcel·les, ribes de rius i costes proporcionen beneficis significatius per a la salut a les comunitats locals. Els espais verds milloren la qualitat de l'aire, redueixen el soroll i milloren la biodiversitat. També modelen les temperatures durant els períodes de calor i proporcionen zones fresques i ombrejades. Les comunitats locals utilitzen els espais verds per a l'exercici físic i les interaccions socials. Tanmateix, l'evidència mostra que no tothom gaudeix d'un accés igual a l'espai verd. Els espais verds són considerats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) com a imprescindibles pels beneficis que reporten al benestar físic i emocional de la població, fent les àrees urbanes més habitables i saludables i recomana que els nuclis i ciutats disposin com a mínim de 10 - 15 m2 d'àrea verda per habitant.

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors