Cercador d’indicadors

ESTAT DE SALUT


ESTILS DE VIDA


FACTORS SOCIOECONÒMICS


MEDI AMBIENT I SALUT


DESENVOLUPAMENT PERSONAL


ESTAT DE SALUT

Informació sobre les condicions de salut de les persones

MORTALITAT

Informació sobre la mortalitat i com es distribueix als diferent estrats socials del nostre territori

Taxa mortalitat evitable per causes seleccionades (serveis d'assistència sanitària)

Millora

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2023-01-10

Indicador que informa sobre els patrons de mortalitat de determinades causes considerades susceptibles d'intervenció per als serveis d'assistència sanitària. Permet valorar els mitjans terapèutics i preventius disponibles així com detectar diferencies geogràfiques de mortalitat que podrien estar associades a l'accessibilitat i efectivitat dels serveis sanitaris. Consulteu la fitxa tècnica per a més informació.

Amb el suport i finançament de:
Col·laboradors